Estrabisme

Què és l'estrabisme?

L'estrabisme és la falta d'alineament dels ulls.

Si les espatlles d'un ull no treballen de manera coordinada amb els de l'altre ull es produeix un estrabisme, és a dir, una desviació real dels ulls coneguda vulgarment com "ull guenyo".

Produeix una pèrdua de visió estereoscòpica (profunditat) que pot ser reversible depenent de l'edat del pacient i del tipus d'estrabisme.

Tipus d'estrabismes

Estrabismes convergents: Són els més freqüents i és quan els ulls es desvien cap al nas.

Estrabismes divergents: Són els ulls desviats cap a fora, són menys freqüents i els molesta la llum brillant del sol, es controlen amb ulleres però la majoria requereixen intervenció quirúrgica.

Estrabismes verticals: l'ull es desvia cap amunt o cap avall.

Estrabismes congènits: Presents al naixement i no milloren amb les ulleres.

Tractaments per l'estrabisme

  • Cirurgia: És una cirurgia segura, però els ulls no sempre queden perfectament alineats després de la primera intervenció i de vegades requereixen més d'una operació per posar-los rectes del tot.
  • Ulleres: Afecten la posició en canviar la reacció de la persona a l'enfocament. Els prismes canvien la direcció de la llum i per tant les imatges, el que provoca el canvi en la posició de l'ull.
  • En determinats casos es pot corregir amb exercicis oculars.

Preguntes freqüents

estrabisme1.jpg

Ulls normals

estrabisme2.jpg

Estrabismes convergents

estrabisme3.jpg

Estrabismes divergents

estrabisme4.jpg

Estrabismes verticals

L'estrabisme es manifesta principalment per la desviació d'un dels ulls, aquesta desviació pot ser constant o intermitent, manifestant-se en alguns moments o treballs concrets. També podem detectar posició anormal o mala postura del cap que rep el nom de torticolis. Altres vegades pot observar mala postura corporal i disminució de l'AV visual d'un dels ulls, "ull gandul", visió doble, mal càlcul de les distàncies i relleus.

És una de les afeccions oculars més comunes en els nens, de manera que una bona detecció a temps de la causa de l'estrabisme per part de l'oftalmòleg especialista permetrà que el desenvolupament de l'ull s'efectuï de forma eficaç.

Les causes que poden poden provocar un estrabisme poden ser múltiples, des d'un ull que té un major defecte refractiu que l'altre provocant una mala visió d'aquest i fent que el cervell elimini aquesta imatge i desviï l'ull, així com defectes refractius alts en ambdós ulls, alguna privació de la visió d'un dels ulls (cataractes congènites), defectes primaris dels músculs de l'ull responsables dels moviments oculars i fins i tot malalties neurològiques. En general podem dir que els ulls que tenen una mala visió tendeixen a desviar-se, pel que és molt important, davant de qualsevol sospita de desviament d'un ull, la visita amb el metge especialista en oftalmologia i estrabologia.

És possible que en les primeres setmanes un nadó mostri moviments estranys dels ulls i desviacions intermitents que tendeixen a desaparèixer amb el temps, sempre que no ho facin és important tenir els presents, ja que poden ser senyals de problemes seriosos en l'ull o en altres parts, de manera que un diagnòstic a temps és important per iniciar el tractament el més aviat possible. Generalment una desviació que persisteixi més enllà dels dos mesos posteriors al naixement es considera estrabisme.

El diagnòstic de l'estrabisme només el pot realitzar l'especialista mèdic estrabòleg, però la desviació d'un ull en moments determinats és senyal de patir un estrabisme intermitent.

Hi ha un cert component d'herència de l'estrabisme, o el que sol ser més comú, d'heretar la causa que va crear aquest estrabisme, pel que és important fer un examen familiar si hi ha un membre que pateixi estrabisme.

Alguns tipus d'estrabismes poden afectar al nen en el seu desenvolupament de la percepció en profunditat, provocant un desenvolupament més lent a l'hora de caminar i interactuar amb les coses. En edats escolars pot afectar la capacitat de lector-escriptura, de manera que una valoració adequada de la visió i la motilitat és necessària si apareixen aquests problemes o es tenen sospites.

Un veritable estrabisme no arriba a curar-se sol, sempre requereix tractament clínic i/o quirúrgic d'acord amb el cas. A vegades hi ha casos que simulen o semblen un estrabisme però en realitat no ho són, a això se li diu "Pseudoestrabisme" i generalment es deu a l'aparença i configuració de les parpelles o del pont del nas que pot desaparèixer al créixer el nen.

Com hem comentat, l'estrabisme pot ser degut a diversos factors, de manera que el metge especialista estrabòleg determinarà la causa de l'estrabisme i el tractarà. Entre els diferents tractaments haurien la correcció dels defectes refractius, oclusions de l'ull, cirurgia o injeccions de substàncies com la toxina botulínica.

La informació present a la web no reemplaça si no complementa la relació metge-pacient. En cas de dubte consulti amb el metge de referència.
Fes clic aquí i reserva ara la teva visita